Wąbrzeźno - informacje


13.400
mieszkańców Wąbrzeźna
6.412
mężczyzn
6.988
kobiet

1.951
w wieku przedprodukcyjnym

8.320
w wieku produkcyjnym

3.129
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

39
zawarto małżeństw

109
urodzeń

213
zgonów

-104
przyrost naturalny
miasto Wąbrzeźno
dochody

67.872.608
wydatki

70.651.952
struktura wydatków Wąbrzeźna

13.313
0,019%
Rolnictwo i łowiectwo

3.937.875
5,574%
Transport i łączność

5.474.654
7,749%
Administracja publiczna

23.700
0,034%
Turystyka

1.379.823
1,953%
Gospodarka mieszkaniowa

23.212
0,033%
Działalność usługowa

183.249
0,259%
Informatyka

106.764
0,151%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

995.009
1,408%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

443.304
0,627%
Obsługa długu publicznego

17.718.622
25,079%
Oświata i wychowanie

404.331
0,572%
Ochrona zdrowia

4.318.392
6,112%
Pomoc społeczna

344.836
0,488%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

542.289
0,768%
Edukacyjna opieka wychowawcza

8.244.894
11,670%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.894.822
2,682%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.778.752
5,348%
Kultura fizyczna i sport

20.824.110
29,474%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-15 20:38
REKLAMA
pogoda Wąbrzeźno
15.1°C
wschód słońca: 04:38
zachód słońca: 20:42
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wąbrzeźnie