9 styczeń 2020

Wnioski tylko do jutra

fot. UM Wąbrzeźno
Urząd Miasta Wąbrzeźno informuje, że termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia sportowego mija jutro, tj. 10 stycznia 2020 roku.
REKLAMA

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom, które osiągają sukcesy w dyscyplinach sportowych, mających dla naszego samorządu szczególne znaczenie. Są to: piłka nożna, piłka ręczna, karate, pływanie, rugby, lekkoatletyka, brydż sportowy, taniec, kulturystyka, fitness, podnoszenie ciężarów i szachy

Wysokość stypendium sportowego wynosi od 200 zł do 500 zł miesięcznie. Wysokość nagrody wynosi od 100 zł do 1.500 zł (nagroda wypłacana jest jednorazowo).

Zachęcamy do przeczytania regulaminu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień bo zaszło kilka zmian, w tym dwie najistotniejsze:

  1. wniosek składa się na cały rok (dotychczas nabór prowadzony był dwa razy w roku), co skutkuje tym, że stypendium przyznawane jest od razu na cały rok kalendarzowy,
  2. zarówno w naborze wniosków o przyznanie stypendium jak i wniosków o przyznanie nagrody należy dołączyć dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy wystawiony przez Polski Związek Sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18) lub w Wydziale Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji (pokój nr 16).

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych zawarte są w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XI/72/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r.

Źródło: UM Wąbrzeźno
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Wąbrzeźnie